مشاوره انتخاب اسم شرکت
بر اساس خواسته های شما
و مورد تأیید اداره ثبت شرکتها

شروع کنید چرا بهتر است از خدمات ما استفاده کنید دانستنی های اسم شرکت

مراحل مشاوره انتخاب اسم شرکت بسیار ساده است

شما
زمینه فعالیت شرکت مورد نظر خود را اعلام می کنید
انتظارات خود را از اسم شرکت به ما می‌گویید
ملاک‌های مورد نظرتان را برای تعیین اسم شرکت بیان می‌کنید.
کارشناسان ما
بر اساس خواسته‌های شما،
قوانین اداره ثبت شرکتها،
و قواعد زبان‌شناسی
تعدادی اسم را برای شما طراحی و تقدیم می‌کنند.
همین :-)

انطباق با قوانین

هدف ما ارائه اسم شرکت به صورتی است که در اداره ثبت شرکتها قابل ثبت باشد و متقاضی ثبت شرکت را اسیر چرخه مردود شدن چندباره اسامی پیشنهادی برای شرکت نکند

بر اساس سلیقه شما

مهارت کارشناسان اسم شرکت در این است که می توانند اسم شرکت را طوری طراحی کنند که در عین انطباق با قوانین اداره ثبت شرکتها، سلیقه شما را نیز در انتخاب اسم پوشش دهند

امکان بازبینی

اگر به هر دلیلی اسامی پیشنهادی شرکتها مورد تأیید شما نبود امکان بازبینی و ارائه اسامی جدید بدود دریافت هزینه مجدد وجود دارد

یک روز کاری

از زمانی که درخواست خود را ثبت و هزینه مشاوره را پرداخت نمایید. یک روزکاری زمان لازم است تا اسامی طراحی و تقدیم شوند. در صورت نیاز به تجدید نظر نیز تهیه هر فهرست از اسامی پیشنهادی هم یک روز کاری زمان می‌برد

هزینه منطقی و شفاف

هزینه مشاوره اسم شرکت 85 هزار تومان است که در ابتدای کار دریافت می‌شود و در صورتی که اسامی مورد پسند نباشد و نیاز به طراحی اسامی جدید باشد؛ هزینه‌دیگری دریافت نمی‌شود