دانستنی های اسم شرکت

آنچه بهتر است درباره شرایط و قواعد انتخاب اسم شرکت بدانید.

کلمات ممنوعه در اسم شرکت

ستفاده از کلمه های غیر ایرانی در اسم شرکت ممنوع است. این ممنوعیت فقط شامل کلمات لاتین نیست. ممکن است یک اسم شرکت به دلیل استفاده از کلمه ای «عربی» نیز مردود شود. توجه داشته باشید که وقتی می‌گوییم کلمات اسم شرکت باید ایرانی باشند. منظور تمام کلماتی است که هرچند ریشه غیر ایرانی دارند اما در زبان فارسی وارد شده اند و فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز آنرا پذیرفته است. به عنوان مثال هرچند کلمه «ایده» ریشه لاتین دارد اما با توجه به اینکه این کلمه در ایران کاملاً جا افتاده است و فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز منعی برای آن ندارد می‌توان از این کلمه در اسم شرکت استفاده کرد. اما برخی کلمات دیگر هرچند در ایران جا افتاده اند اما به دلیل اینکه معادل های فارسی مناسبی دارند نمی‌توان از آنها در ترکیب اسم شرکت استفاده کرد. به عنوان مثال استفاده از کلمات زیر در اسم شرکت ممنوع است، : کنترل، ریموت، سیویل، تکنو و... بجای آن باید از معادل های پایش، راه‌دور، شهرسازی،فناوری در ترکیت اسامی پیشنهادی برای شرکتها استفاده کرد. استفاده از کلماتی که با شئونات اسلامی منافات داشته باشد در نام شرکت ممنوع است. همچنین استفاده از کلماتی که به نوعی تبلیغ موارد غیر قانونی یا غیر اخلاقی باشد نیز در اسم شرکت ممنوع است. استفاده از اعداد و علامتهای ریاضی در اسم شرکت ممنوع است مگر اینکه اعداد و علامات را بصورت حروفی در اسم شرکت بکار ببریم. مثلاً «تجارت 20» را نمی‌توان در اسم شرکت بکاربرد؛ اما استفاده از ترکیب «تجارت بیست» در اسم شرکت (به شرط رعایت سایر قواعد اداره ثبت شرکتها) ایرادی ندارد. نکته‌ی دیگر استفاده از عناوینی مثل ایثارگران، شاهد و امثال اینها در اسم شرکت است. برای استفاده از این عبارات لازم است متقاضیان تأسیس شرکت از بنیاد شهید یا سازمان مربوطه مجوز کتبی برای استفاده از این کلمات در اسم شرکت داشته باشند. استفاده از حروف مخفف در اسم شرکت قابل قبول نیست. حال چه این عبارت مخفف ترکیبی آشنا مثل پی وی سی باشد و یا ترکیب چند کلمه‌ای که خود متقاضیان ثبت شرکت آنرا می‌دانند. در اسم شرکت باید از کلمات معنادار و به صورت کامل آنها استفاده کرد استفاده از کلمه‌هایی که مفاهیم گسترده‌ کشوری یا ملی را به ذهن متبادر می‌کند در اسم شرکت جایز نیست. به عنوان مثال کلمه‌های زیر را نمی‌توان در اسم شرکت استفاده کرد: ملی، ایران، ملت، کشور، بنیاد، سازمان، مرکز، بانک، فامیل، شهروند، میهن استفاده از کلمه‌هایی که به نهادهای نظامی مربوط می‌شود یا به نوعی وابستگی به آن سازمانها را به ذهن می‌رساند نیز در اسم شرکت به شرطی مجاز است که متقاضیان ثبت شرکت از آن نهاد ها و سازمانها مجحوز کتبی‌برای استفاده در اسم شرکت داشته باشند؛ به عنوان مثال برای استفاده از کلمه‌های زیر در اسم شرکت نیاز به اخذ مجوز کتبی از نهاد مربوطه است: انتظام، نظام، بسیج، جهاد، سپاه، مجاهد. همچنین استفاده کلمه های زیر در اسم شرکت نیز تنها در صورتی مجاز است که مجوز استفاده از آنها از شرکت نفت اخذ شده باشد. نفت، گاز، پتروشیمی مطابق قوانین انتخاب اسم شرکت، استفاده از کلمه بهزیست دراسم شرکت، تنها در صورتی که سازمان بهزیستی مجوز کتبی آن را برای شرکت شما صادر کرده باشد مجاز است.

بازگشت به فهرست مقالات