دانستنی های اسم شرکت

آنچه بهتر است درباره شرایط و قواعد انتخاب اسم شرکت بدانید.

قوانین انتخاب اسم شرکت

آیین نامه انتخاب اسم شرکت که از طرف اداره ثبت شرکتها تعیین شده است به صورت زیر می‌باشد تعیین نام هرشخصیت حقوقی همراه با ثبت هر شرکت یا موسسه منوط به رعایت کلیه قوانین و دستورات مربوطه و عندالاقتضاء اخذ مجوزهای لازم و ارائه کلیه مدارک ثبت شرکت ممکن خواهد بود. متقاضی تعیین نام شرکت یا موسسه می بایست احدی از سهامداران یا موسسین یا وکیل رسمی دادگستری ( با ارائه وکالتنامه ) شرکت یا موسسه باشد. نامهای درخواستی متقاضیان ثبت شرکت نباید سابقه عین، تشابه و یا نظیر در بانک اطلاعاتی اداره کل ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری داشته باشد. (بند 138 بخشنامه های ثبتی) از بکارگیری اسامی و اصطلاحات بیگانه در نام شرکت یا موسسه خـودداری نموده و درصورت ابهام درخصوص نداشتن معادل فارسـی می بایست به بانک اطلاعاتی یا کتابهای مرجع و لغتنامه های زبان و ادب فارسی مراجعه نمود و درغیراین صورت از فرهنگستان زبان و ادب فارسی استعلام شود. واژه هایی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی وضع معادل فارسی را برای آنها ضروری نمی داند و نیز کلماتی که هنوز واژه فارسی معادل آنها از سوی فرهنگستان به تصویب نرسیده است از شمول قانون " ممنوعیت به کارگیری اسامی ، عناوین و اصطلاحات بیگانه در اسم شرکت" مستثنی هستند. استفاده از اسامی مشهوره در اسم شرکت که باعث فریب افکار عمومی می شود ممنوع می باشد . اسم شرکت هایی که خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه و مذهبی باشد قابل تأیید و ثبت نمی باشد. کلماتی از قبیل ساختمانی ، بازرگانی ، تجاری ، مهندسی ، مهندسی مشاور ، حقوقی ، تولیدی و ... شرحی برموضوع فعالیت محسوب می شود و در بررسی نام شرکت به منظور رعایت عدم سابقه و تشابه جزئی از نام محسوب نمی شود. استفاده از کلماتی از قبیل بنیاد، انجمن،کانون،تشکل،بانک،بهزیست،بهداشت، گمرک، ارشاد، تبلیغ، تبلیغات، فرهنگی هنری ، صندوق قرض الحسنه ، لیزینگ و... در نام شرکت یا موسسه مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح می باشد استفاده از کلماتی از قبیل ایران، کشور، ملی ، ملت و ... در نام شرکت پیشنهادی به دلیل جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی پذیرفته نمی شود. استفاده از گویش ها و لهجه بومی در نام شرکت پیشنهادی با ارائه تائیدیه از کتب فرهنگ بومی و درغیراین صورت با ارائه تائیدیه از فرمانداری ، شورای شهر، بخشداری بلامانع می باشد. ارائه مستندات فرهنگ لغات فارسی یا بومی و نقشه جغرافیایی ایران جهت تأیید مکان استفاده شده درنام در اسامی پیشنهادی توسط شرکت یا موسسه در شرف تأسیس به اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری الزامی است. پیشنهاد اسم شرکت و اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف متقاضیان ثبت شرکت پذیرفته نخواهد شد. استفاده از اسامی ائمه و نامهای متبرکه در موسسات خیریه ، فرهنگی و شرکتهای خدمات زیارتی پس از اخذ مجوز و درصورت رعایت سایر موارد ممکن می باشد. درثبت شرکتهای مشارکتی، می توان از نام کامل شرکت خارجی یا قسمتی از نام شرکت خارجی به همراه نام کاملاً فارسی و مصطلح (به عنوان پسوند) با ارائه مدارک شرکت خارجی و ترجمه رسمی اوراق آن استفاده نمود. تخصیص عین نام با همان زبان و با رسم الخط فارسی به شعبات و نمایندگی های شرکتهای خارجی ممکن می باشد. موسسات غیر تجاری و شرکتهای تعاونی از پرداخت هزینه تعیین نام شرکت در اداره ثبت شرکتها معاف می باشند. نام شرکت تائید شده از قبل قابل انتقال به غیر نمی باشند ( حتی با تنظیم سند رسمی ) جهت ثبت شرکتهای تعاونی ابتدا باید نام شرکت تعاونی پیشنهادی از مراجع وزارت تعاون طی نامه ای جداگانه درخواست گردد. در تعیین نام شرکتهای تجاری تضامنی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و نسبی رعایت مواد (117)، (141) ، (162) و (184) قانون تجارت الزامی است. درصورت پاسخ منفی به نامهای پیشنهادی نیازی به پرداخت مجدد هزینه تعیین نام شرکت نمی باشد. البته درصورت سپری شدن زمانی بیش از 3 ماه از تاریخ تأیید نام و درصورت عدم ثبت شرکت به دلایل مختلف، و همچنین تغییرنام ، متقاضی می بایست نسبت به واریز مبلغ فوق به شماره حساب مربوطه و ارائه فیش آن اقدام نماید.

بازگشت به فهرست مقالات